House of Yarn

Fotballstiftelsen

Fotballstiftelsen er paraplyorganisasjonen til Gatelagene organisert i norske toppklubber. Ved utgangen av 2020 var 22 gatelag etablert, og både i størrelse, omfang og resultater er dette Idretts-Norges største samfunnsprosjekt. Gatelagene er en arena hvor mennesker med rusrelaterte utfordringer får faste rutiner, meningsfull aktivitet og følelse av mestring. Det bygges trygge rammer og fysisk form som gir utgangspunktet for varig endring.

Utgangspunktet er fotballtreninger to-tre ganger hver eneste uke året rundt. I tillegg inkluderer opplegget lunsjordning, arbeidstrening og annen oppfølging - samt mange ulike prosjekter og aktiviteter rundt de enkelte lag og i regi av Fotballstiftelsen sentralt. Hver uke, året rundt leveres 4.000 rusfrie timer bare gjennom de faktiske treningene.

Vår målgruppe er kvinner og menn fra 18 år og oppover, som sliter med rusrelaterte utfordringer. Gjennom kvaliteten i robuste klubber skapes en ny hverdag for mange av dem som fra før står lengst utenfor arbeidsliv og det ordinære samfunnet.

Satsingen er lovprist av det offentlige og veldokumentert i forskning, blant annet en studie gjennomført av Universitet i Sørøst Norge i 2019, den bærer tittelen "Recovery på banen - verdens beste ettervern?" Funnene her viser at fellesskap og tilhørighet innenfor rammen av fotball, fungerer som et springbrett for spillernes recovery-prosess og til å komme seg videre i livet.

Gatelagenes suksess bekreftes også i antall "overganger" til arbeidsliv og skole. I 2020 begynte 52 gatelagsspillere i lønnet arbeid, ytterligere 34 kom i gang med skole / utdanning, mens 44 kom med i arbeidstreningsprosjekter i og rundt klubbene.Siden Fotballstiftelsen ble etablert i 2015 har mer enn 350 spillere kommet over i lønnet arbeid eller skole.
Og aktiviteten øker stadig.

Det begynte med Fredrikstad i 2011. I 2015 var 7 klubber igang, og i løpet av vårhalvåret 2021 vil Fotballstiftelsen organisere gatelag gjennom 25 klubber. Ytterligere to steder jobbes med prosjekter for oppstart i løpet av året. Aktiviteten vil da være etablert i alle landets fylker og inkludere mer enn 800 spillere, kvinner og menn, med rusrelaterte utfordringer.

Fotballstiftelsen er opptatt av samspillet med det offentlige, og klubbene har avtaler med kommunen og de offentlige tjenestene, russeksjonen, NAV mm. Samtidig er samarbeidet med næringslivet viktig. Samarbeidspartnere løfter satsingen, men er også involvert i arbeidstreningsprosjekter og døråpnere for overganger til ordinært arbeidsliv.
Vil du vite mer om Fotballstiftelsen og gatelagsaktiviteten, se gatelaget.no eller ta kontakt på post@fotballstiftelsen.no

Vi har mest dokumentasjon fra fotballen, der vi ser at det er rehabilitering i verdensklasse med tanke på de resultatene de oppnår.
— Bent Høie, helseminister til Adresseavisen
Deltagelse på Gatelaget er med på å skape en tilhørighet til lokalsamfunnet som kommunale tiltak ikke gir mulighet for.
— Lise Størkersen, fagrådgiver rus Asker kommune